ProČas 63

30.9.2021

Vážený a milý Promačtenáři,

byť se babímu létu ještě stále úspěšně daří udržet se na pořadu dne, nebo minimálně na pořadu víkendů, což je velmi příjemné, podzim se přihlásil o slovo alespoň v našich kalendářích. Tradiční poslední čtvrtletí roku s sebou také přináší větší shon než jaký (ne)byl v okurkové sezóně léta, tlačí na přípravu k dohnání všeho přes rok opomíjeného nebo zanedbaného. A pro nás je to apel k tomu, abychom s přicházejícím podzimem přišli i my k vám s dalším číslem ProČasu, uzavírající pravidelně každý kalendářní kvartál.

Věříme a přejeme nám všem, aby podzim stejně jako letošní léto, postupně navrátil mezi lidi uklidnění, pochopení, vzájemnou toleranci, uvědomění si opět co je demokracie, a k ní neodmyslitelně patřící svoboda a svobodná volba, rozhodování na základě vlastního úsudku a zkušeností, bez kolektivního, plošného nátlaku a bez nastolování omezení hraničící se základními principy naší Ústavy. V poslední době si častěji, než kdy jindy, vzpomenu na pojem užívaný spíše v psychologii a sociologii – bezpodmínečná láska. Její skutečný význam se v naší společnosti v poslední době nějak vytrácí – máme tě rád, ale dej si „dávku“, jinak… Nechceme dále zabředávat do polemik, nepřísluší to ani nám ani tomuto bulletinu, nejlepším lékem i soudcem je čas, a tak nyní přinášíme alespoň tento podzimní ProČas®.