Kabelové přepážky a ucpávky

Požární utěsnění prostupu kabelů, kabelových svazků, kabelových chrániček včetně kabelových žlabů, lávek a roštů

Pro návrh správného těsnicího systému je nutné znát podrobné informace o požárně dělicí konstrukci (typ, tloušťka, skladba, objemová hmotnost, požární odolnost), podrobné informace o prostupu a instalaci (rozměr prostupu a požadovaná požární odolnost, typ a rozměr elektroinstalace – kabelu, kabelového svazku, kabelové chráničky včetně typu materiálu, kabelové lávky nebo žlabu) a v případě sdružených prostupů také informace o jejich uspořádání.

Prostupy kabelů, kabelových svazků, kabelových chrániček včetně kabelových žlabů a lávek

U prostupů elektroinstalací jsou požadovány parametry požární odolnosti EI (t) v požárně dělicích konstrukcích EI (t) nebo REI (t) a parametr E (t) v požárně dělicích konstrukcích EW (t) nebo REW (t). Požadovaná hodnota požární odolnosti (t) prostupu (v minutách) zpravidla odpovídá stejné hodnotě u požárně dělicí konstrukce. Při návrhu těsnicího systému je nutné se řídit požadavky příslušného požárně bezpečnostního řešení.

Sdružené prostupy elektroinstalací a potrubí

Většina těsnicích systémů Promat lze provést jako kombinované, tzn. pro sdružené prostupy elektroinstalací a potrubí. Je nutné dodržet předepsané odstupy mezi jednotlivými instalacemi.

Kapitola katalogu

Katalogové listy